Disclaimer

                                      HEWECO

Toelevering machinale verspaning, draaien & frezen

       van kleine series, enkelstuks & prototyping.


Bedrijfspand Heweco Hardenberg

Disclaimer


De heer Hans Hekman, Directeur

Heweco BV

Handelsstraat 6

7772 TR Hardenberg

+31(0)523-265868

info@heweco.nl

KvK: 08214571

BTW: NL821708600B01

 


Heweco besteedt de uiterste aandacht aan de informatie op haar websites. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de samenstelling van de op deze website verstrekte informatie, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie altijd volledig, juist of compleet is. Evenmin garanderen wij dat het gebruik ervan leidt tot de juiste resultaten of dat de informatie geschikt is voor specifieke doeleinden.

Heweco behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de op deze site geplaatste informatie. Openbaarmaking langs andere weg of bewerking van die informatie is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Heweco. Graag uw verzoeken richten aan webmaster@heweco.nl


Geen aansprakelijkheid

Wij kunnen niet garanderen dat het gebruik van de informatie op deze website geen inbreuk maakt op de rechten van derden. In geen geval is Heweco, haar aandeelhouders en/of werknemers, aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit het gebruik van de (informatie op de) website.


E-mail

U kunt ons onder meer bereiken via e-mail. Het transport van e-mailberichten is echter nooit 100% veilig. Door vertrouwelijke en / of gevoelige informatie zonder encryptie via e-mail naar ons te versturen, accepteert u het risico dat deze informatie voor derden kenbaar wordt.


Wijzigingen

De informatie op deze website kan op elk moment door ons worden gewijzigd. We zijn echter niet verplicht om de informatie op de website actueel te houden. Indien u naar aanleiding van de informatie op de website vragen heeft, kunt u vanzelfsprekend altijd contact met ons opnemen.